پیاز

پیاز

/
پیاز پیاز (نام علمی: Allium cepa) گیاهی از سرده سیر در زیرتیر…

کیوی

/
در ابتدا، یک گیاه بومی در جنوب چین بود. سپس، در ابتدای قرن بیستم به نیو…

سیر

/
سیر (نام علمی: Allium sativum) گیاهی است از راسته مارچوبه‌سا…
سیب

سیب

/
سیب درخت برگریزی است که معمولاً ارتفاعش در درخت‌های کاشته شده از ۱٫۸ تا ۴٫…