نوشته‌ها

لیمو

/
لیموترش لیمو ترش یا به اختصار لیمو، میوه درخت لیمو و از مرکبات است. اگرچه بخصوص در آشپ…