نوشته‌ها

گوجه‌فرنگی

/
گوجه‌فرنگی گوجه فرنگی یا در فارسی افغانستان بادنجان رومی (نام عل…